Rólunk

A Tagozatról

A Magyar Cochrane Tagozat hivatalosan 2014.10.16-án alakult a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában. A Német Cochrane Központtal (Cochrane Germany) szoros kapcsolatban működik.

A Magyar Cochrane Tagozat fő törekvései

- Információszolgáltatás: az érdeklődők részére információt nyújtunk a Cochrane Kollaboráció céljairól és munkájáról, valamint részt veszünk és segítünk bekapcsolódni másoknak is a nemzetközi Cochrane tevékenységekbe

- Rendszerezett áttekintő közlemények és meta-analízis készítése: Nemzetközi és hazai projektek keretében részt veszünk áttekintő közlemények és meta-analízisek írásában, emellett célunkul tűztük az ilyen munka iránt érdeklődő kollégák támogatását is

- Módszertani kutatás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás gyakorlati megvalósulását gátló tényezők (pl. publikációs torzítás) vizsgálata

- Nyelvspecifikus szolgáltatások: Ez jelenleg elsősorban azt jelenti, hogy magyar folyóiratokból adatok kigyűjtésével segítjük a Cochrane áttekintő közlemények írását végző, nem magyar nyelvű kollégák munkáját. Szeretnénk a közeljövőben egy önkéntesekből álló csapatot összefogni, akik vállalnák Cochrane áttekintő közlemények összefoglalóinak magyarra fordítását, ezzel segítve a rendelkezésre álló evidenciák mind szélesebb körű elterjesztését

- Kapcsolatépítés: célunk más, az EBM területén tevékenykedő kollégákkal formális és informális kapcsolatok kiépítése, közös összefogás az oktatás, továbbképzés és a gyakorlati munka terén

- A Cochrane rendszerezett áttekintő közleményekhez való hozzáférés támogatása