Rólunk

A Tagozatról

A Magyar Cochrane Tagozat hivatalosan 2014. október 16-án alakult a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában. A Német Cochrane Központtal (Cochrane Germany) szoros kapcsolatban működik.

A Magyar Cochrane Tagozat fő törekvései:

- Információszolgáltatás: az érdeklődők részére információt nyújtunk a Cochrane Kollaboráció céljairól és munkájáról, valamint részt veszünk és segítünk bekapcsolódni másoknak is a nemzetközi Cochrane tevékenységekbe.

- Rendszerezett áttekintő közlemények és meta-analízis készítése: Nemzetközi és hazai projektek keretében részt veszünk áttekintő közlemények és meta-analízisek írásában, emellett célunk az ilyen munka iránt érdeklődő kollégák támogatása.

- Módszertani kutatás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás gyakorlati megvalósulását gátló tényezők (pl. publikációs torzítás) vizsgálata.

- Nyelvspecifikus szolgáltatások: Ez jelenleg elsősorban azt jelenti, hogy magyar folyóiratokból adatok kigyűjtésével segítjük a Cochrane áttekintő közlemények írását végző, nem magyar nyelvű kollégák munkáját. Szeretnénk a közeljövőben egy önkéntesekből álló csapatot összefogni, akik vállalnák Cochrane áttekintő közlemények összefoglalóinak magyarra fordítását, ezzel segítve a rendelkezésre álló evidenciák mind szélesebb körű elterjesztését.

- Kapcsolatépítés: célunk formális és informális kapcsolatok kiépítése más, a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) területén tevékenykedő kollégákkal, közös összefogás az oktatás, továbbképzés és a gyakorlati munka terén.

- Adatközvetítés: A Cochrane rendszerezett áttekintő közleményekhez való hozzáférés támogatása.